Varmepumpe minimerer energiforbruket og kostnader

Riktig varmepumpe minimerer både energiforbruk og kostnader ved oppvarming av hus eller leiligheter. I tillegg bidrar oppvarming med varmepumpe til et godt inneklima.

Rygge Rørleggerservice AS leverer og monterer i hovedsak to typer, luft-til-vann-varmepumpe og væske-til-vann-varmepumpe.

Luft-til-vann

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele boligen

Hvem passer det for?

 • Er på utkikk etter en fornybar varmekilde.
 • Bor i et hus som bruker over 25.000 kWh i året.
 • Bor i et område med milde vintre eller lang fyringssesong.
 • Skal erstatte den gamle oljefyren. Visste du at du kan få tilbake penger når oljefyren fjernes?
 • Har vannbårent varmesystem i huset. Har du ikke et slikt system, kan Enova gi deg støtte.

Hvorfor velge luft-til-vann-varmepumpe?

 • Bruker mindre energi enn direkte bruk av strøm til oppvarming.
 • Varmekilden (uteluft) er tilgjengelig overalt.
 • Høy virkningsgrad – spesielt i kystnære områder med høy gjennomsnittstemperatur.
 • Du unngår boring og graving som er nødvendig hvis man velger væske-til-vann.

Væske-til-vann

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe eller jordvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil et slikt system bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele boligen.

Hvem passer det for?

 • Deg som ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter.
 • Boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år.
 • Deg som skal fjerne oljefyren. Visste du at du kan få penger tilbake for fjerning av oljefyren?
 • Boliger med vannbårent varmesystem. Har du ikke dette, kan Enova gi deg støtte.
 • Nå kan du også få støtte til en væske-til-vann-varmepumpe i din fritidsbolig.

Hvorfor velge væske-til-vann-varmepumpe?

 • Bruker mindre energi enn direkte bruk av strøm til oppvarming.
 • Bergvarmepumpe og jordvarmepumpe oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy temperatur fra varmekilden.
 • Ingen støybelastning utendørs.
 • Lang levetid.
 • Ingen lokale utslipp av partikler i motsetning til for eksempel vedfyring.
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Bergvarmepumpe

 • Anlegget tar liten plass utendørs.
 • Systemet har høy driftssikkerhet og lang levetid.
 • Høy og stabil temperatur på opptakskilden gir høy varmefaktor gjennom hele året.
 • Kan også levere nesten gratis kjøling om sommeren. Frostvæsken sirkuleres da til en egen viftekonvektor (radiator med innebygd vifte) i boligen.

Jordvarmepumpe

Jordvarmepumpe er billigere enn bergvarmepumpe. Dersom en tomt likevel fylles/graves opp, kan du legge ut kollektorslangen uten ekstra kostnader. Væsken som sirkulerer i kollektorslangen henter energi fra jorden som du utnytter i varmepumpen.

Behov for rørlegger?

Vi hjelper deg med alt fra små til større prosjekter